Strona główna  |  Sklep  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Prawnik radzi. Zaostrzona odpowiedzialność organizatora imprezy masowej
 

Najważniejszym zadaniem organizatora przy tworzeniu imprezy o charakterze masowym jest zapewnienie zebranej pod sceną publiczności nie tylko niezapomnianych wrażeń, ale i bezpieczeństwa. Przypomina Joanna Skrzeczkowswka, radca prawny.


Na barkach architekta eventu spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie go pod względem medycznym, technicznym, przeciwpożarowym, sanitarnym oraz dbanie o porządek publiczny. O ogromnej wadze tego aspektu przypominają takie tragiczne wydarzenia, jak śmierć prezydenta miasta Gdańska Pawła Abramowicza, ranionego na scenie przez uzbrojonego w nóż zamachowca. Okazało się, że wydarzenie nie było zarejestrowane jako impreza masowa, a jego przeprowadzenie umożliwiały przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, które nakładają mniej restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa dla organizowanych na jej podstawie zgromadzeń.

Wydarzenie tworzone w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym.
Wspomniany akt prawny pozwala na wykorzystanie drogi przeznaczonej, w szczególności, do ruchu lub postoju pojazdów czy ruchu pieszych, w odmiennym celu. W ramach wyjątku, po uzyskaniu stosownego zezwolenia oraz pod warunkiem zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa i porządku, mogą się na niej odbywać zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną oraz inne imprezy, takie jak procesje, manifestacje. Jednak w celu organizacji eventu na podstawie przepisów o ruchu drogowym nie jest wymagane spełnienie wszystkich wymogów związanych z przeprowadzeniem imprezy masowej. Na organizatorze wydarzenia nie ciąży, chociażby, obowiązek wyznaczenia kierownika do spraw bezpieczeństwa, oznakowania terenu wydarzenia, jak również wyznaczenia stanowiska dowodzenia, ustalenia sposobu łączności ze służbami, w tym bezpośredni kontakt z funkcjonariuszami policji czy też zapewnienia odpowiedniej ilości służb informacyjnych i porządkowych.
 

 Niekiedy w decyzji o zezwoleniu na wykorzystaniu dróg publicznych w celu przeprowadzenia imprezy na organizatora nakładane są surowsze wymagania niż w przypadku zwykłych wydarzeń, graniczące wręcz z rygorem ustanowionym dla imprez masowych. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w przypadku zeszłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, w którym zastosowane zabezpieczenia były zbliżone do imprez masowych. Niestety, okazuje się, że nawet najlepsze systemy ochronne mogą czasami zawieść. 
 

Kiedy mamy do czynienia z imprezą masową?
Kwalifikacja wydarzenia jako masowego, ustanowiona przez ustawę z 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, uzależniona jest od spełnienia przez nie kilku warunków: musi mieć charakter artystyczno-rozrywkowy lub sportowy, odbywa się w szczególnym miejscu, jest przeznaczona dla znacznej liczby uczestników.

Przez imprezę masową artystyczno-rozrywkową należy rozumieć wydarzenie o charakterze artystycznym, rozrywkowym, która ma się odbyć na stadionie, w innym obiekcie nie będącym budynkiem lub na terenie, na których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie mniej niż 1000. Charakter masowy przybiera również event zorganizowany w hali sportowej lub w innym budynku, w których liczba miejsc jest nie mniejsza niż 500. W odniesieniu do wydarzeń sportowych mających na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, przeprowadzonej na stadionie lub w innym obiekcie nie będącym budynkiem, liczba udostępnionych przez organizatora miejsc wynosi nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku – nie mniej niż 300, a jeśli organizowana jest na otwartym terenie - nie mniej niż 1000. W odniesieniu do organizacji meczu piłki nożnej cenzus liczbowy obejmuje, podobnie, co najmniej 1000 osób.

Więcej czytaj w styczniowym wydaniu MICE Poland

2020-01-23 11:43:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
.

»

Ludzie branży

»

Barbara Tutak - Prezes Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Zawodowodo chcę silnej organizacji, aktywnych  członków,realizacji działań, które umocnią turystyczną i biznesową pozycję miasta na arenie światowej. Koncentruję się na tym celu. Przed nami nowe wyzwanie. Mam nadzieję, że uda się zaakceptować zmiany w statucie, które umożliwią nam prowadzenie działalności gospodarczej,a wtedy cały nasz wysiłek przekierujemyna to działanie. Aktualnie jednak wyzwaniem największym jest pokonanie kryzysu Prywatnie chcę poskromić swoje lenistwo i zacząć dojeżdżać rowerem do pracy.

Newsletter

»

Zamów newsletter