Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


SZKOLENIE ESG DLA SOIT
Agencje członkowskie SOIT w poszanowaniu dla zrównoważonego rozwoju

Jedną z tegorocznych inicjatyw Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel jest edukacja  Członków w obszarze wprowadzonych przez Unię Europejską dyrektyw dotyczących składania przez Przedsiębiorstwa raportów z prowadzonych przez nie działań w obszarach ESG, czyli E-ochrony środowiska, S- odpowiedzialności społecznej i G- zarządzania.

W czasie Konferencji Incentive Day, 21 czerwca, jeden z paneli tematycznych poświęcony został wprowadzeniu do koncepcji ESG i dyskusji o tym, jakie działania jesteśmy w stanie podejmować
w branży Incentive Travel, które będą korzystne dla środowiska a równocześnie podniosą wartość naszych usług na rynku.

W kolejnym kroku „oswajania ESG”, w październiku, Stowarzyszenie zorganizowało dla swoich członków szkolenie. Poprowadziła je Pani Joanna Bańkowska, ekspert akademii IKG Technology. W  6-cio godzinnych zajęciach online udział wzięło 25 przedstawicieli z 15 agencji zrzeszonych w SOIT:  Activezone, *Bespoke, BFC Travel, Conqueror Travel Club Szerkus, eTravel, Grupa TSO, Haxel Events & Incentive, Margot Travel Biznes, Mazurkas Travel, Motivoscope, NU Horizons, Power, Travel Concierge, United Partners, Wysoko i Wyżej, a także prezes Centrum Monitoringu Rynku Turystycznego, które działa przy SOIT.

W pierwszej części szkolenia położono szczególny nacisk na przedstawienie głównych przesłanek dla konieczności wdrożenia i stosowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu zarządczego określanego mianem: Koncepcji ESG.

Pierwszą i kluczową przesłanką jest globalne ocieplenie klimatu i konsekwencje z nim związane
dla całej planety, ludzi i wszystkich pozostałych organizmów ją zamieszkujących. Susze, powodzie, huragany, topnienie lodowców to wszystko powoduje naruszenie równowagi w przyrodzie, powtarzające się  kataklizmy  i anomalia.

Drugim argumentem jest kwestia unikania podatków, bądź stosowania szkodliwej konkurencji podatkowej przez wiele krajów na świecie i wykorzystywanie tzw. rajów podatkowych. Międzynarodowe koncerny przenoszą 40 proc. swoich zysków do krajów, które umożliwiają im unikanie płacenia podatków a to implikuje dalej do pogłębiania się nierówności społecznych występujących na Ziemi, doprowadzających do wykluczenia ekonomicznego, głodu i biedy.

Jednym z efektów tych działań jest fakt, że miliony dzieci na świecie są zmuszone do wykonywania  pracy zarobkowej. Obecnie szacuje się, że ogółem na świecie pracuje 152 miliony nieletnich, a z tego 72 miliony w szkodliwych warunkach. (według ILO)

Nałożenie konieczności składania raportów dotyczących realizacji celów ESG w każdej z dużych korporacji przyczyni się do transparentności jej działań a także zobrazuje dążenia jakie podejmuje w celu polepszenia prezentowanych wyników.

W dalszej części szkolenia omówione zostały cele ESG oraz istotne akty prawne w obszarze ESG dotyczące terminów i sposobów raportowania przez konkretne grupy przedsiębiorstw.

Kolejnym krokiem było określenie ścieżki działań jakie powinna podjąć każda firma w celu dostosowania się do obowiązujących wytycznych dotyczących raportowania realizacji celów ESG: i tu znalazły się: Szkolenie w obszarze Zrównoważonego Rozwoju/ESG, wykonanie audytu „0”, opracowanie strategii ESG poprzez wybór celów, wdrożenie działań i na koniec sporządzenie raportu ESG na podstawie powyższych działań z uwzględnieniem oceny ryzyka, zgodnie z dyrektywą CSRD.

Organizatorzy wyjazdów incentive travel należą do grupy MŚP, która prawdopodobnie jako jedna z ostatnich będzie zobligowana do sporządzania raportów z realizacji celów ESG. Jednak już teraz do raportowania przygotowują się klienci branży Incentive Travel – duże korporacje, banki i inne firmy sektora finansowego. Kluczowym tematem w przygotowywaniu raportu w każdym przedsiębiorstwie jest opisanie łańcucha dostaw, w którym istotne jest każde ogniwo i jego oddziaływanie na środowisko.

Agencje Incentive Travel zrzeszone w SOIT, ze swoją wysoką świadomością i przygotowaniem merytorycznym w obszarze koncepcji ESG, są w stanie przygotować najlepsze oferty wyjazdów motywacyjnych dla swoich klientów, które oprócz ciekawego i atrakcyjnego programu dla uczestników zapewnią realizację z naciskiem na minimalizację śladu węglowego i wodnego a także na efektywne wspieranie lokalnych społeczności odwiedzanych destynacji.

Znając i optymalizując swój łańcuch dostaw, organizatorzy wyjazdów Incentive Travel zapewnią Klientowi w jego łańcuchu dostawcę profesjonalnych usług o wysokiej jakości, świadczonych
z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju i nakierowanych na realizację celów ESG.

SOIT będzie kontynuował „przygodę z ESG” poprzez dalsze działania edukacyjne i finalnie wypracowanie „klucza do ESG w Incentive Travel”, który będzie pomocny w opracowaniu strategii ESG i sposobów jej realizacji w Agencjach Członkowskich.

SOIT to organizacja zrzeszająca profesjonalistów branży incentive travel. Działa na polskim rynku od 2009 roku.

SOIT zrzesza aktualnie 29 członków zwyczajnych reprezentujących 23 profesjonalne agencje incentive travel. Wszystkie agencje zrzeszone w SOIT spełniają wysokie kryteria członkowskie m.in. posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych od minimum 3 lat, osiągają średnioroczne przychody z incentive travel nie mniejsze niż̇ 3 miliony PLN w ciągu trzech lat oraz posiadają gwarancje ubezpieczeniowe powyżej 900 tys. PLN.

Celem SOIT jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narzędzia biznesowego. SOIT angażuje się w projekty branżowe takie, jak m.in. Meetings Week Poland - największe wydarzenie edukacyjne branży MICE. SOIT jest również Partnerem Dialogu Branżowego Reklamodawca-Agencja oraz współautorem rozdziału Białej Księgi Komunikacji Marketingowej poświęconego przetargom na usługi incentive travel.

Co roku Stowarzyszenie organizuje Incentive Day/wcześniej Columbus Day - święto incentive travel, podczas którego przeprowadzana jest aukcja pamiątek podróżniczych członków SOIT, a zebrane fundusze przekazywane są na cele charytatywne.


2023-11-07 08:34:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
.

»

Ludzie branży

»

Personalnie... 
Iwona Głuchowska 

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Cluster Warsaw w Radisson Hotel Group.

 

O sobie: 

Od maja 2022 r. jest Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu, Cluster Warsaw w Radisson Hotel Group  Wcześniej pracowała jako Director of Cluster Sales Leisure and MICE – Holiday Inn Gdańsk, Holiday Inn Warsaw, Intercontinental Warsaw, Holiday Inn Champion; Director of Sales – Holiday Inn Warsaw City. Kierowała też sprzedażą w Airport Hotel Okęcie****, Scandic AG**** – Warsaw i w Orbis SA w Warszawie. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie. Przykłada dużą wagę do zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jej hobby to aranżacja zieleni w ogrodzie, przede wszystkim kwiaty. Książka, to najchętniej fantasy, ale największą sympatią darzy swojego psa i dwa koty.

.

»

Newsletter

»

Zamów newsletter