Strona główna  |  Sklep  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


BRANŻA
SAR, KAE oraz SBE chcą wsparcia dla branży eventowej

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Klub Agencji Eventowych i Stowarzyszenie Branży Eventowej wystosowały apel do rządu oraz Sejmu. Domagają się w nim realnego wsparcia finansowego branży eventowej.


Pismo zostało przesłane do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza oraz Sejmu. Jego sygnatariusze popierają postulaty, które znalazły się w petycji podpisanej 6 listopada przez przedstawicieli branż najbardziej dotkniętych skutkami decyzji władz: eventowej, hotelarstwa, gastronomii i fitness podczas spotkania na Placu Zamkowym. Piszą w nim:

Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo,
Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie,

W nawiązaniu do rozmów prowadzonych w ramach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, w związku z planowanym wprowadzeniem nowych instrumentów wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych pandemią, chcielibyśmy ponownie zaapelować o realne wsparcie finansowe dla branży eventowej. Przedsiębiorcy z sektora MICE, w skutek decyzji władz państwowych mających na celu przeciwdziałanie chorobie COVID-19, które wyłączyły możliwość prowadzenia działalności eventowej, odnotowali znaczny spadek przychodów w porównaniu do poprzednich lat, który de facto uniemożliwia dalszą egzystencję naszego sektora.
Jednocześnie pragniemy wskazać, że popieramy przedstawione dnia 2 listopada 2020 r. propozycje sektorowych form pomocy, które zostały złożone przez przedstawicieli branż najbardziej dotkniętych skutkami decyzji władz tj. branży eventowej, hotelarstwa, gastronomii, oraz branży fitness. Prosimy o objęcie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą z zakresu organizacji lub produkcji wydarzeń  i spotkań (eventów) wsparciem sektorowym.

Apelujemy o uruchomienie dodatkowych form pomocy dedykowanych branży eventowej tj.:

  • Włączenie w pomoc sektorową PKD 73.11.z
  • abolicji składek ZUS oraz postojowego (w tym dot. umów cywilnoprawnych) w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. dla agencji eventowych;
  • umorzenia subwencji PFR dla agencji eventowych, mogących udowodnić spadek przychodów rok do roku o minimum 50%, w dowolnych dwóch miesiącach, od lipca 2020 r. do zakończenia stanu epidemicznego, niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników;
  • dodatkowego naboru na fundusze z PFR dla firm, które zanotowały spadek obrotów minimum 55%, liczony rok do roku w ciągu dowolnych 3 kolejnych miesięcy, w okresie pół roku poprzedzającym złożenie wniosku;
  • uruchomienie Funduszu Zwrotów za wydarzenia/spotkania B2B – gwarantującego zwroty po upływie 180 dni i stabilizującego sytuację klientów biznesowych przy nowych rezerwacjach (szczególnie istotne narzędzie w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do kredytów obrotowych). Fundusz miałby charakter kredytu obrotowego na okres 5 lat. Powinien dotyczyć wydarzeń targowych, konferencyjnych, kongresów.


Pragniemy podkreślić, że dla naszego sektora zaproponowane do tej pory rozwiązania, jak np. zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., nie przystają do wyzwań ekonomicznych, przed jakimi  - w związku ze skutkami pandemii - obecnie stoi nasza branża. Sytuacja ekonomiczna sektora organizacji lub produkcji wydarzeń i spotkań (eventów) pogarsza się z dnia na dzień. Co więcej, zgodnie z przewidywaniami, taka sytuacja potrwa co najmniej do czasu utrzymania ograniczeń w zakresie organizacji eventów wprowadzonych przez władze państwowe w celu przeciwdziałania chorobie COVID-19.

Jedynie realna pomoc Państwa, podobnie jak w przypadku branży turystycznej, może uchronić przedsiębiorców działających w branży eventowej od zagrożenia utratą miejsc pracy, niewypłacalnością, a w konsekwencji upadłości.
Nie posiadając informacji o sposobie wyodrębnienia branż najbardziej dotkniętych pandemią, którym zostanie udzielone dodatkowe wsparcie w projektowanej ustawie, chcielibyśmy przedstawić propozycję wyodrębnienia naszej branży wraz z uzasadnieniem jej specyfiki oraz sytuacji w jakiej obecnie znajduje się sektor eventowy.


Agencje eventowe to podmioty realizujące różne formy spotkań: eventy B2B, eventy B2C oraz spotkania firmowe (wewnętrzne). Stanowią one część komunikacji marek i są włączane w działania skierowane do poszczególnych grup odbiorców:

  • eventy B2B pomagają otwierać nowe biznesy, wspierają marki i pełnią funkcję sprzedażową w firmach;
  • eventy B2C wspierają komunikację zewnętrzną marek oraz pomagają budować wizerunek firmy wśród konsumentów;
  • spotkania firmowe stanowią część komunikacji wewnętrznej, pełnią funkcję integracyjną, wspierają wewnętrzny wizerunek firmy i współtworzą markę pracodawcy.

 

Branża eventowa dostarcza 1,5% PKB - mając bezpośredni wpływ na prawie 220 000 miejsc pracy. Te liczby wskazują na znaczący wkład branży, nie tylko do budżetu Państwa, ale także w rozwój gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej.
W Polsce jest organizowanych średnio 7 200 imprez masowych rocznie (eventy B2C). Wartość tego sektora to około 3 mld złotych, z czego imprezy organizowane przez agencje eventowe (wliczając w to kongresy, konferencje i targi) szacuje się na kwotę ponad 2 mld złotych (eventy B2B). Według GUS sektor ten obejmuje 38 300 firm.
Ponad 95% podmiotów działających w branży eventowej stanowią przedstawiciele sektora MŚP z polskim kapitałem, zasobami i know-how. To jedyna część sektora usług marketingowych, w której polskim podmiotom udało się pracować dla najbardziej wymagających klientów (w tym globalnych), na najwyższym światowym poziomie i zachować tak duży udział w rynku. To zasługa konsekwentnej strategii marek agencji eventowych i kompetencji długo budowanych zespołów.

 

Branża eventowa to system naczyń połączonych, współtworzony z innymi sektorami przemysłu spotkań. W sytuacji wstrzymania organizacji wydarzeń B2B, straty finansowe ponoszą nie tylko agencje, ale także hotele, technicy, artyści, firmy transportowe oraz cateringowe, dostawcy techniki, fotografowie, rzemieślnicy i wielu, wielu innych.

W obecnej sytuacji, wpływ pandemii na branżę eventową objawia się anulacją ok. 90% planowanych na ten rok wydarzeń. Blokada branży trwa od marca br., zaś ostatnio wprowadzone ograniczenia (zakaz organizacji wydarzeń) oznaczają faktyczne zamknięcie możliwości prowadzenia przez agencje eventowe działalności.
W wyniku tych okoliczności, średni prognozowany spadek przychodów organizatorów wydarzeń w roku 2020 będzie oscylował w granicach 60%-90%. Co istotne, ponad 50% przedsiębiorstw z branży eventowej dokonało już zwolnień w swoich organizacjach, zaś 90% obniżyło pensje. Wg ostatnich badań THINK MICE, już ponad 1200 firm z tej branży zawiesiło działalność lub zostało zamkniętych. Najbardziej renomowane agencje, które zapewniają „polski charakter” rynku eventowego, wciąż jednak próbują przetrwać.

Agencje wykonują duży wysiłek, by wprowadzić na rynek nowoczesne formy eventów online. To dowód na to, że mają plan na przetrwanie w długim okresie, nawet w trudnych lub bardzo zmiennych warunkach. Część z nich ma już pełne kompetencje do realizacji tego rodzaju wydarzeń. Pobudzanie popytu na usługi wydarzeń wirtualnych już się rozpoczęło, lecz potrzeba min. 6-8 miesięcy, by do tego rodzaju projektów przekonać odpowiednio dużą liczbę klientów, a potem zakontraktować realizację i wykonać zlecenie. Pomoc, o jaką apelujemy, pozwoli nam utrzymać działalność do tego momentu.

Pragnąc wskazać możliwość wyodrębnienia branży eventowej (która ponosi skutki decyzji władz państwowych podejmowanych w celu przeciwdziałania chorobie COVID-19) od sektora reklamowego, w pierwszej kolejności wskazujemy, iż dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą z zakresu organizacji lub produkcji wydarzeń i spotkań (eventów) nie został wyodrębniony dedykowany kod PKD. Z uwagi na powyższe, przedsiębiorcy z branży eventowej dla określenia rodzaju prowadzonej działalności korzystają z wielu kodów PKD, w ramach których wykonują tę samą działalność gospodarczą – działalność z zakresu organizacji lub produkcji wydarzeń i spotkań (eventów). Najczęściej są to kody: 73.11, 82.30, 82.30.Z. Co więcej, wielu przedsiębiorców, którzy świadczą działalność gospodarczą z zakresu organizacji lub produkcji wydarzeń i spotkań (eventów), nie wskazuje jako głównego kodu PKD kodu związanego pośrednio z organizacją wydarzeń - 73.11, 82.30, czy też 82.30.Z.

W ramach kodów PKD, z których korzystają przedsiębiorcy zajmujący się organizacją lub produkcją wydarzeń i spotkań (eventów), wykonywana jest często (również przez innych przedsiębiorców) inna działalność – nie związana strice z sektorem, który ucierpiał wskutek pandemii np. działalność reklamowa (w której spadki przychodów na koniec 2020 r. prognozowane są na poziomie 15-20%). Istnieje zatem duże rozwarstwienie wśród podmiotów należących do tej samej grupy PKD.
Ten fakt może stanowić przyczynę nieporozumienia, w wyniku którego jedna z branż najmocniej dotkniętych gospodarczo przez pandemię – branża eventowa, nie może skorzystać z większości sektorowych form pomocy.


Z uwagi na powyższe, ujęcie działalności eventowej w projektowanej ustawie jedynie w oparciu o kod PKD, bez odniesienia się do prowadzonej przez nas działalności, nie jest możliwe. Apelujemy zatem o udzielenie pomocy dla naszej branży poprzez opisanie jej w odniesieniu do wykonywanej działalności np. w następujący sposób:

 

1) Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą z zakresu organizacji lub produkcji wydarzeń i spotkań (eventów), ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie: 73.11, 82.30, 82.30.Z lub w podklasie 93.29 B i których przychód uzyskany z tej działalności gospodarczej w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej samej działalności w październiku lub listopadzie 2019 r.
 
lub
 
2) Przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w klasie: 73.11, 82.30, 82.30.Z lub w podklasie 93.29 B i których przychód uzyskany z działalności gospodarczej związanej z organizacją lub produkcją wydarzeń  i spotkań (eventów), w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej samej działalności w październiku lub listopadzie 2019 r.
 
lub
 
3) Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą z zakresu organizacji lub produkcji wydarzeń i spotkań (eventów) i których przychód uzyskany z tej działalności gospodarczej w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej samej działalności w październiku lub listopadzie 2019 r.
 
Wskazane powyżej propozycje mają na celu ograniczenie pomocy ze strony Państwa do branży eventowej, która została najbardziej dotknięta skutkami decyzji władz mającymi na celu przeciwdziałanie chorobie COVID – 19.
***
Liczymy, że nasza prośba spotka się ze zrozumieniem i pozytywną oceną, której skutkiem będzie przyznanie branży eventowej realnej pomocy ze strony Państwa.
Gdyby konieczne było jakiekolwiek wyjaśnienie zarówno specyfiki branży eventowej, sytuacji w jakiej znalazł się nasz sektor, jak również postulatów w zakresie udzielanego wsparcia, jesteśmy do dyspozycji.


Do apelu dołączyliśmy również poniższy mechanizm kontrolny, gdyby nie mogli Państwo nas uwzględnić w PKD.
Każda firma ma obowiązek od 07.2018 roku posiadać możliwość wygenerowania pliku JPK_FA (faktur sprzedaży szczegółowo). Ten plik jest tworzony na podstawie wystawionych faktur i jest dokładnym odwzorowaniem faktury i ujętych w niej pozycji. Weryfikacja dokonywana byłaby  na podstawie, złożonych dokumentów i zestawień  przez podatnika. Potwierdzona przez Urząd Skarbowy otrzymywanymi zestawieniami JPK_VAT (rejestry sprzedaży i zakupów) i innych np. struktur JPK jak _FA(faktury sprzedaży), PKPiR (podatkowa księga przychodów i rozchodów) o które może wystąpić Urząd do podatnika”

Wydaje sią to prostą i skuteczną metodą na kontrolę.

W załączeniu propozycja zestawienie jakie powinien sporządzić i złożyć ubiegający się o subwencje podatnik – to zestawienie obejmować będzie tylko te faktury które mieszczą się w definicji „event”.
Z góry dziękujemy również o zaproponowanie terminu spotkania roboczego tak aby właśnie skupić się już na szczegółach zaproponowanych rozwiązań.

Dokument jest stanowiskiem:
Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR
Klubu Agencji Eventowych SAR
Stowarzyszenia Branży Eventowej SBE

2020-11-20 09:33:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
.

»
Ludzie branży

»

Personalnie... z Agnieszką Szymerowską

prezes zarządu Convention Bureau
we Wrocławiu.

Po praktycznie 10 latach pracy w Convention Bureau – Wrocław, od wolontariatu, po stanowiska koordynacyjne, po objęcie sterów w CBW oraz hektolitrach wypitej z gośćmi kawy, wielu spotkaniach i ciekawych rozmowach widzę, że mam coś jeszcze do zrobienia. Wynika to także z sytuacji, w której jesteśmy – chcę wykorzystać ten czas i wyzwania, które przede mną stawia.

.

»

Newsletter

»

Zamów newsletter