Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Wydania cyfrowe  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


KONKURS WOT
Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłasza konkurs

Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłasza konkurs na stanowiska: członków/członkiń Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej.

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało między innymi:
Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Warszawie i jej obszarze metropolitalnym;Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz realizacja wytyczonych przez Radę Programową kierunków rozwoju Stowarzyszenia zgodnie z zapisami statutu - https://wot.waw.pl/o-nas/#statut;
Rozwój Stowarzyszenia poprzez pozyskiwanie nowych podmiotów członkowskich oraz pogłębianie współpracy między członkami WOT;
Kierowanie pracą Warsaw Convention Bureau stanowiącego integralną część stowarzyszania w szczególności pozyskiwanie i wspomaganie organizacji spotkań, konferencji i kongresów w kluczowych dziedzinach dla rozwoju Warszawy;
Kierowanie działaniami komercyjnymi w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej;
Opracowywanie planów i projektów rocznych oraz wieloletnich działania Stowarzyszenia.

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe;
minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej, okołoturystycznej lub branży marketingowej;
minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem ludzkim;
znajomość Warszawy i jej atrakcji turystycznych;
umiejętność myślenia strategicznego, planowania i podejmowania decyzji;
umiejętność zarządzania personelem i jakością realizowanych zadań;
wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
bardzo dobra znajomość języka angielskiego, weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
znajomość. następujących aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej, Ustawa o ustroju Miasta Stołecznego Warszawy, Kodeks spółek handlowych, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o usługach turystycznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks Cywilny, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych, także w języku angielskim
nieposzlakowana opinia oraz wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:
doświadczenie pracy z projektami współfinansowanymi z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych;
wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego;
doświadczenie w projektach promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań promocyjnych miast lub regionów / instytucji kultury / wydarzeń / branży turystycznej etc.;
znajomość innych języków obcych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
list motywacyjny (max. 1 strona A4);
kopia (skan) dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe;
kopia (skan) podpisanego odręcznie lub cyfrowo oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
kopia (skan) podpisanego odręcznie lub cyfrowo oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
kopia (skan) podpisanej odręcznie lub cyfrowo klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów w jednym pliku PDF pocztą elektroniczną na adres: konkurs@wot.waw.pl do 31 stycznia 2024 r.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Organizacji Turystycznej, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uwaga! Podziału funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia (prezes/wiceprezes) wśród wyłonionych w konkursie kandydatek/kandydatów dokona Rada Programowa Stowarzyszenia.

Wyłoniony w konkursie Zarząd Warszawskiej Organizacji Turystycznej podejmie swoje obowiązki z dniem 1 czerwca 2024 r.

Materiały informacyjne WOT:
Pod adresem https://wot.waw.pl/ dostępne są materiały dotyczące działalaności Stowarzyszenia.

2024-01-12 12:20:00

powrót

Dołącz do dyskusji na stronie

»

Komentarz:
Text:
Podpis:
Nazwa:
WWW:

Wysłanie komentarza oznacza ze zgadzam się na regulamin.
Dołącz do dyskusji na FB

»

 
.

»

Ludzie branży

»

Personalnie... 
Iwona Głuchowska 

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Cluster Warsaw w Radisson Hotel Group.

 

O sobie: 

Od maja 2022 r. jest Dyrektorem Sprzedaży i Marketingu, Cluster Warsaw w Radisson Hotel Group  Wcześniej pracowała jako Director of Cluster Sales Leisure and MICE – Holiday Inn Gdańsk, Holiday Inn Warsaw, Intercontinental Warsaw, Holiday Inn Champion; Director of Sales – Holiday Inn Warsaw City. Kierowała też sprzedażą w Airport Hotel Okęcie****, Scandic AG**** – Warsaw i w Orbis SA w Warszawie. Ukończyła Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie. Przykłada dużą wagę do zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Jej hobby to aranżacja zieleni w ogrodzie, przede wszystkim kwiaty. Książka, to najchętniej fantasy, ale największą sympatią darzy swojego psa i dwa koty.

.

»

Newsletter

»

Zamów newsletter